Wij zijn uw aanspreekpunt als het gaat om skiverhuur!
Algemene bedrijfs- &

huurvoorwaarden

Duidelijke afspraken voor ons allemaal

Algemene bedrijfs- en huurvoorwaarden (versie: 05.08.2021)

1. Algemeen
De algemene bedrijfs- en huurvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en verhuur van sportuitrusting door de firma MIETSKI.COM GMBH, in het vervolg ook ‘MIETSKI’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ genaamd. Afwijkende voorwaarden van de koper/huurder zijn alleen dan geldig, wanneer wij deze schriftelijk met jou zijn overeengekomen. Met het aanklikken van de Checkbox in het winkelwagentje voor het definitief maken van de bestelling “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring”, ga je met deze algemene bedrijfs- en huurvoorwaarden akkoord en ben je eraan gebonden.

2. Contract
De overeenkomst wordt van kracht zodra je de boeking bij MIETSKI afsluit en wij je een e-mail sturen met de bevestiging van ontvangst van jouw boeking.

3. Bestelproces, wijziging of annulering van de bestelling
Als je het door jou gewenste product uitgekozen hebt, kun je dit vrijblijvend door het aanklikken van de button [in het winkelmandje] in je winkelmandje leggen. Je kunt de inhoud van het winkelmandje te allen tijde zonder enige verplichting bekijken door op het pictogram te klikken (rechtsboven in de browser). Je kunt de producten op ieder moment weer uit het winkelmandje verwijderen door te klikken op de button [Verwijderen]. Indien je de producten in het winkelmandje wilt huren, klik je op de button [Verder]. Vul daarna je adresgegevens in. Je gegevens worden gecodeerd doorgegeven. Na het invullen van je adresgegevens en het selecteren van de betaalmethode kom je via de button [Bestelling bevestigen] op de bestelpagina, waar je je gegevens nog een keer kunt controleren. Door het aanklikken van de button [Verplicht bestellen] sluit je het bestelproces af. Het bestelproces kan op elk moment worden geannuleerd door de browser te sluiten. Wij slaan de overeenkomst op en sturen je de orderbevestiging, in het vervolg ook wel "Boekingsbevestiging" of "Huurovereenkomst" genoemd, pere-mail toe. Via een link kun je je gegevens op elk gewenst moment bekijken en tot 24 uur voor de datum van uitgave wijzigen.

4. Taal van het contract
De contract- en bestelinhoud, alle overige informatie, klantenservice, gegevens informatie en klachtenafhandeling worden over het algemeen in het Duits aangeboden.

5. Kenmerk van dit contract
Voor het gebruik van onze huuruitrusting gelden de in dit contract weergegeven rechten en plichten, die door jou niet overgenomen kunnen worden. De huuruitrusting is ons eigendom en iedere poging tot overname of onderhuur door een andere persoon dan door ons is niet geldig. Wij staan je uitsluitend toe de huuruitrusting onder de voorwaarden van dit huurcontract te gebruiken.

6. Wie mag de huuruitrusting gebruiken
De huuruitrusting mag alleen door jou gebruikt worden.

7. Afhalen, levering en teruggave van de huuruitrusting
a. De bestelde artikelen en de huuruitrusting worden op het overeengekomen MIETSKI-station voor afhalen klaargezet. Er wordt niet geleverd op het thuisadres resp. vakantieadres.
b. Wij zullen je het gehuurde materiaal in goede toestand (belag geprepareerd en gewaxt, kanten geslepen) ter beschikking stellen.
c. Je stemt ermee in om ons het gehuurde materiaal in dezelfde toestand als waarin je het bij ons gehuurd hebt, onder voorbehoud van normale slijtage, met toebehoren en op de in dit huurcontract aangegeven plek en op de in dit huurcontract aangegeven tijd, terug te geven.
d. wij zullen de toestand van het huurmateriaal bij het begin van de huurovereenkomst en bij teruggave van het huurmateriaal gezamenlijk controleren
e. De huuruitrusting moet gedurende de openingstijden aan het overeengekomen MIETSKI-station worden teruggegeven.
f. Wordt verzuimd de huuruitrusting vóór het in het huurcontract aangegeven tijdstip van teruggave terug te brengen, dan worden voor iedere dag of voor ieder dagdeel dat de huuruitrusting te laat wordt ingeleverd, de kosten voor een extra huurdag tegen de dan geldende huurprijs, inclusief de kosten voor eventueel gekozen extra’s, in rekening gebracht.
g. Later afhalen of vroeger teruggeven van de huuruitrusting leidt niet tot een vermindering van de huurprijs.

8. Aansprakelijkheid bij verlies of schade
a. Door het afsluiten van het verzekeringspakket zijn de ski’s incl. stokken voor 100% tegen diefstal, verlies en schade (breuk, grove beschadigingen van de kanten of van de onderkant), verzekerd. Dit verzekeringspakket is bij onze acties en aanbiedingen een verplicht bestanddeel.
b. Indien verlies, schade of diefstal met opzet of door grove nalatigheid wordt veroorzaakt, indien de voorwaarden van deze overeenkomst niet worden nageleefd, of het verzekeringspakket niet wordt geboekt, draag je alle daarmee verbonden kosten. Voorbeelden van grove nalatigheid: » De uitrusting staat na 20:00 uur onbeheerd buiten en wordt weggehaald/gestolen. » De ski’s of het snowboard worden op de stoep, de parkeerplaats of op de straat gebruikt waardoor de onderkant beschadigd wordt. c. Indien de uitrusting uit de skikelder van je accommodatie ontvreemd wordt (gestolen), is daarvoor de eigenaar van de accommodatie aansprakelijk.

9. Procedure bij diefstal en vandalisme
Verlies of diefstal van je skiuitrusting moet direct bij de politie en bij MIETSKI worden gemeld. De politie ontvangt dan van MIETSKI alle informatie over de gestolen of beschadigde producten. Het politierapport moet vervolgens aan het betreffende MIETSKI-station gemaild of afgegeven worden. In het geval van het niet naleven van deze informatieplicht vervalt een reeds overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking, een uitgebreide aansprakelijkheidsbeperking of een bescherming tegen diefstal en dan ben je volledig aansprakelijk.

10. Voorbehoud
MIETSKI behoudt zich het recht voor om op elk moment gelijkwaardig vervangend materiaal te verstrekken, voor zover dit noodzakelijk geacht wordt vanwege bijvoorbeeld de toestand van de huuruitrusting of anderszins.

11. Betaling
Wij bieden de volgende betalingsmogelijkheden aan:

  • Per creditcard (MasterCard/Visa)* Indien je betaalt per creditcard, wordt het bedrag nog op dezelfde dag in rekening gebracht. Bij een betaling per creditcard moet je de volgende gegevens invullen: kaarthouder, kaartnummer, creditcard maatschappij, vervaldatum, CVV-code. De gegevens worden verzonden via een SSL-codering mettenminste een 128-bits sleutel en zijn daarom niet zichtbaar voor onbevoegden.

  • Per vooruitbetaling*. Bij vooruitbetaling moet de rekening betaald worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging.

  • Per SOFORT-overmaking*

*Geen transactiekosten

12. Betalingsachterstand
In geval van wanbetaling van de klant zijn wij gerechtigd om de wettelijke rente bij betalingsachterstand in te vorderen. De wettelijke rente bij betalingsachterstand tussen consumenten en ondernemers is 4 procentpunten.

13. Herinnerings- en incassokosten
De contractant is verplicht om ons bij te late betaling, ook al is het zonder opzet, de herinnnerings- en incassokosten, voor zover nodig om passende juridische stappen te nemen en in verhouding tot de vordering, aan ons te voldoen. Daarbij is hij/zij vooral verplicht, in het geval van inmenging van een incassobureau, de voor ons daardoor ontstane kosten, voorzover deze niet de maximale tarieven van een incassobureau overschrijden, te betalen. Als we het aanmaningssysteem zelf beheren is de schuldenaar verplicht om per herinnering een bedrag van €12,00 te betalen.

14. Herroepingsrecht
Je kunt je overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bv. per brief, e-mail) annuleren. Deze periode gaat in zodra de boeking voltooid is (op de boekingsdatum). Om er zeker van te zijn dat je nog kunt annuleren, is het voldoende om de annuleringstermijn aan te houden.

Gevolgen van de annulering: Indien je deze overeenkomst annuleert, betalen wij het betaalde bedrag binnen veertien dagen na ontvangst van de annulering terug. Voor deze terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

Je kunt je annulering sturen naar:
MIETSKI.COM GMBH, Bründlstraße 39, A-4190 Bad Leonfelden, E-Mail: kundenservice@mietski.com Je kunt ook het volgende annuleringsformulier gebruiken: Downloaden als PDF
Wij bevestigen de ontvangst van je annulering per e-mail.

Vindt de annulering plaats tijdens de huurperiode, dan wordt het terug te betalen bedrag verminderd met de reeds verstreken dagen. Is de klant eigen ondernemer, dan is een annulering uitgesloten.

15. Annuleringen via internet
Annuleringen tot 24 uur voor het begin van de huurperiode zijn, als er ook een verzekeringspakket is afgesloten, kosteloos. Je krijgt dan de huurprijs voor de geboekte producten, excl. de kosten van het verzekeringspakket, retour. Je kunt annuleren tijdens kantooruren bij het MIETSKI-station waar je de uitrusting gehuurd hebt. Annuleringsformulier:https://www.mietski.com/nl/service/annulering/

In het geval geen verzekeringspakket tegen diefstal, schade en annulering geboekt is, kan de boeking niet kosteloos geannuleerd worden.

16.Prijzen
a. De prijzen gelden op het moment van bestellen inclusief 20% BTW. Het instellen van de bindingen, belag- en kantenservice, evenals stokken zijn in de prijs inbegrepen.
b. Verzendkosten voor het verzenden van de uitrusting naar het huisadres worden vóór het afsluiten van de boeking aangegeven.
c. De betaling dient te worden gedaan in euro’s.
d. De basishuurprijs wordt voor minstens één dag berekend (periode van 24 uur vanaf verhuur).
e. Het verzekeringspakket tegen diefstal, schade en annulering is een verplicht bestanddeel bij aanbiedingen en acties.
f. Latere aanbiedingen en promoties geven niet het recht om van het contract af te wijken of een prijsaanpassing te vorderen.
g. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te allen tijde te kunnen wijzigen. Bestaande contracten blijven onveranderd.

17. Kosten
Extra services of extra kosten worden op basis van de kostentabel verrekend.

18. Beperkte aansprakelijkheid
a. Onder voorbehoud van 15.b., zijn wij niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor verlies of schade tijdens de huurperiode, anderszins dan door grove nalatigheid of opzet van onze kant of een andere schending van deze huurovereenkomst door ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte of onvoorziene schade, inclusief gederfde winst.
b. Zoals bedoeld onder paragraaf 15.a, kan onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van ons handelen of nalatigheid of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten, niet uitgesloten of beperkt uitgesloten worden.

19. Gegevensbescherming
De bescherming van jouw privacy is heel belangrijk voor ons. Daarom verwerken we je gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften (DSGVO, TKG 2003, in overeenstemming met de Duitse versie). Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te verstrekken over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en verwerken van gegevens.

Wij, MIETSKI.COM GmbH, zijn juridisch verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van jouw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met David Wolfart, Bründlstraße 39, 4190 Bad Leonfelden, david.wolfart@mietski.com

Verzamelen en verwerken van jouw gegevens
Je kan onze website in principe bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. Wanneer je een skiuitrusting wilt boeken, je op onze Newsletter wilt abonneren of bepaalde functies van onze website wilt gebruiken, hebben wij wel persoonlijke gegevens nodig.

Bestelling
In het kader van je bestelling verwerken wij de door jou ingevoerde gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, straat, postcode, plaats, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, skivaardigheid, gewicht en lengte.

De gegevens die nodig zijn voor de betaling met een creditcard of een SOFORT-betaling, worden doorgestuurd naar onze partner WIRECARD (www.wirecard.at). Onze betalingspartner codeert je creditcardgegevens via SSL (minstens 128 Bit) tijdens de gegevensoverdracht. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door onze betalingspartner vind je in het privacybeleid van onze betalingspartner op www.wirecard.at/datenschutz/.

De informatie die je verstrekt wordt uitsluitend gebruikt om jouw bestelling te verwerken en om het contract tussen jou en ons te kunnen vervaardigen. De gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke basis van artikel 6 Abs 1 lit b DS-GVO (in overeenstemming met de Duitse versie). Na voltooiing van het contract en volledige betaling van de koopprijs, worden je gegevens gearchiveerd en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciele bewaartermijnen of de deadlines conform de wet aansprakelijkheid, tenzij je hebt ingestemd met het verdere gebruik van je gegevens. In het geval van annulering van de aankoop zonder dat er een contract tot stand is gekomen, worden de bij ons opgeslagen gegevens verwijderd.

Je persoonlijke gegevens worden alleen dan aan derden doorgegeven, als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract of als je daarvoor van tevoren toestemming hebt verleend. In het kader van de orderverwerking ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette partners (o.a. verzendhuis, logistieke bedrijven, betalingsserviceproviders) de noodzakelijke gegevens voor de verdere verwerking van de opdracht. In het geval van een wettelijke bepaling, een dwangbevel of een officieel onderzoek zijn wij wettelijk verplicht om de betreffende gegevens ter beschikking te stellen aan de autoriteit.

Nieuwsbrieven, aanvraag van ski-info of kortingscode
Als je je via een van onze formulieren aanmeldt en ons daarmee toestemming geeft (Art 6 Abs 1 lit a DS-GVO, overeenkomstig met de Duitse versie), verwerken we je naam en je e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrieven en service mails. Je persoonlijke gegevens worden bewaard totdat je je weer afmeldt of je toestemming intrekt. Je kunt je toestemming op ieder moment weer intrekken of onze e-mails annuleren door een bericht te sturen aan kundenservice@mietski.com of indien je op de afmeldlink onderaan onze e-mail klikt.

Bezoek aan de website / gebruik van cookies
Indien iemand onze website bezoekt, verzamelen wij alleen persoonlijke gegevens die technisch gezien noodzakelijk zijn (naam van het opgehaalde bestand, datum en tijdstip, hoeveelheid verzonden gegevens, melding over succesvol gebruik, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL en de aanvragende provider). Wij kunnen deze gegevens niet koppelen aan specifieke personen of aan gegevens uit andere gegevensbronnen.

Wij willen je erop wijzen dat bij een bezoek aan onze website cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine bestanden of andere soorten van informatieopslag, die verzonden worden vanaf onze webserver of vanaf externe webservers naar de webbrowsers van gebruikers en daar worden opgeslagen voor later gebruik. De cookies die worden gebruikt bij een bezoek aan onze website, zijn uitsluitend bedoeld om het aankoopproces te vereenvudigen (Bijv. door de artikelen die in een winkelmandje zijn opgeslagen te bewaren) en om het gebruik van bepaalde functies van onze webshop mogelijk te maken. De cookies die we gebruiken worden na het sluiten van de browser weer van je harde schijf verwijderd (session-cookies). Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op § 96 Abs 3 TKG (overeenkomstig met de Duitse versie).

We gebuiken ook cookies voor de statistische analyse van het gebruik van onze website als onderdeel van de webanalysedienst Google Analytics (zie hieronder). De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 paragraaf 1 lit f DS- GVO (overeenkomstig met de Duitse versie).

Als je daarmee overeenkomstig Art 6 Abs 1 lit een DS-GVO hebt ingestemd, worden tijdens je bezoek aan onze website cookies van externe leveranciers gebruikt voor het verzamelen en evalueren van je gebruikersgedrag. Toestemming voor dit gebruik van cookies wordt gegeven door middel van een banner, waarin wordt uitgelegd hoe en in welke mate deze cookies worden gebruikt en waarin je het gebruik van cookies kunt accepteren of afwijzen. In ieder geval zullen dergelijke cookies niet worden gebruikt voordat je hier toestemming voor hebt gegeven. Indien cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. In verbandmet "Google Analytics" worden cookies op je computer geplaatst om jouw gebruik van onze website statistisch te evalueren. Voor het verwerken van bestelgegevens hebben wij met Google een overeenkomst gesloten.De door deze cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website (met inbegrip van je IP-adres) wordt anoniem gemaakt voordat de info op Google-servers wordt opgeslagen, zodat het niet langer mogelijk is deze aan een computer toe te wijzen. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat je browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vind je in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=deGoogle AnalyticsWij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. In verbandmet "Google Analytics" worden cookies op je computer geplaatst om jouw gebruik van onze website statistisch te evalueren. Voor het verwerken van bestelgegevens hebben wij met Google een overeenkomst gesloten.De door deze cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website (met inbegrip van je IP-adres) wordt anoniem gemaakt voordat de info op Google-servers wordt opgeslagen, zodat het niet langer mogelijk is deze aan een computer toe te wijzen. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat je browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vind je in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=deWij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. In verband met "Google Analytics" worden cookies op je computer geplaatst om jouw gebruik van onze Google een overeenkomst gesloten.

Gebruik van social media plugins
Wij gebruiken plugins van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door het bedrijf Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, www.facebook.com). Hiervoor hanteren wij een tweefasige procedure waarbij je toestemming kunt geven voor de verwerking van gegevens door de exploitant van het sociale netwerk conform artikel 6 lid 1 onder DS-GVO. Gegevens worden alleen overgedragen aan de sociale netwerkexploitant als gebruikers op een van de weergegeven pictogrammen klikken en zo instemmen met de overdracht van de gegevens aan de sociale netwerkexploitant. Pas na deze toestemming wordt een verbinding tussen jouw browser en het betreffende sociale netwerk tot stand gebracht.

Het sociale netwerk ontvangt informatie over jouw bezoek aan onze websites via de plugin. Als je eenmaal bent ingelogd op Facebook, kun je je bezoek koppelen aan je sociale netwerk-account. Eventuele interacties met de plugin kunnen door de netwerkexploitant worden opgeslagen.

Informatie over het gebruik van de gegevens die door het betreffende sociale netwerk zijn verzameld, vind je op de website van het bedrijf Facebook Inc. in het gedeelte "Gegevensbescherming" of "Privacy" onder de URL www.facebook.com/privacy/explanation.

Databeveiliging
Je contractgegevens worden gecodeerd met behulp van SSL (128 bit) over hetinternet. Wij beschermen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of distributie van jouw gegevens door onbevoegde personen.

Recht van beroep
Je hebt als klant ook het recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende instantie. Voor Oostenrijk is dit de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Barichgasse 40-42, 1030 Wenen, telefoon: +43 1 52 152-0, e-mail:dsb@dsb.gv.at, web: https://www.dsb.gv.at/.

20. Garantie
De garantie beperkt zich sinds 1.1.2002 tot de wettelijk voorgeschreven termijn van 24 maanden. In het geval van terechte klachten over tekortkomingen, kun je rekenen op ofwel een kosteloze vervanging of een verbetering van het product, waarvoor een redelijke termijn moet worden ingecalculeerd. Komt een omruiling of een verbetering niet in aanmerking (niet mogelijk, te hoge kosten, onredelijk, vertraging), dan kan de koper aanspraak maken op een korting of, indien het gebrek niet gering is, ontbinding van het contract (conversie). Gebreken moeten - zonder dat het voor de klant, de consument in termen van de wet consumentenbescherming, nadelige juridische gevolgen oplevert - indien mogelijk bij aflevering of direct nadat ze geconstateerd zijn, meegedeeld worden. Dit geldt niet voor persoonlijk letsel of bij gebruikersaangelegenheden. Het bestaan van een eenvoudige of grove nalatigheid moet, voor zover het niet om een gebruikersaangelegenheid gaat, door het slachtoffer bewezen worden. Het vergoeden van gevolgschade, evenals andere schade, financiële schade en schaden van derden tegen de klant, voor zover het niet om een gebruikersaangelegenheid gaat, is uitgesloten. Ons bedrijf, als beheerder van de in de disclaimer genoemde webshops, levert haar diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, maar is niet aansprakelijk voor de door derden ter beschikking gestelde of de aan derden gerelateerde diensten. De garantie wordt door de garantiegever (de producent/ soms ook de verkoper indien dit ook de producent is) verstrekt op basis van zijn bepalingen. Het gebruik maken van de garantie beperkt de wettelijke garantie niet. Ons bedrijf is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove nalatigheid.

21. Toepasselijk recht, jurisdictie
De contractpartijen stemmen in met de toepassing van het Oostenrijkse recht. Wanneer de consument zijn woonplaats, zijn normale verblijfplaats of zijn arbeidsverhouding in een ander land heeft, kan tegen hem slechts een rechtsvordering worden ingesteld op grond van de bevoegdheid van de rechter van de woonplaats, de algemene verblijfplaats of de standplaats van zijn werk. Dit geldt niet voor reeds gerezen rechtsgeschillen. Het VN-Verkooprecht en alle bepalingen met betrekking tot het VN-Verkooprecht zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Voor contracten met ondernemingen wordt onze vestigingsplaats als jurisdictie overeengekomen.

22. Plaats van handeling
Plaats van handeling voor alle diensten in het kader van onze overeenkomst is ons hoofdkantoor.

23. Copyright
Alle berichten, afbeeldingen en het ontwerp van onze website dienen uitsluitend voor de persoonlijke informatie van onze klanten en zijn auteursrechtelijk beschermd.

24. Geschillencommissie Wij erkennen de Internet Ombudsstelle als buitengerechtelijke geschillencommissie. Voor meer informatie over het thema bemiddeling kun je contact opnemen met onze klantenservice: kundenservice@mietski.com of de Internet Ombudsstelle, Margaretenstr. 70/2/10, 1050 Wien, W: www.ombudsstelle.at

25. Overigen
De ongeldigheid, nietigheid of nietigverklaring van afzonderlijke bepalingen doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene bedrijfs- en huurvoorwaarden. Regresvorderingen in de zin van productaansprakelijkheid zijn uitgesloten, tenzij de eiser bewijst dat de fout door ons veroorzaakt werd en tenminste grove nalatigheid kan worden bewezen.

26. Bewaren van het contract De contracttekst wordt bij ons opgeslagen en kan na afronding van het bestelproces door jou worden opgevraagd. Je kunt de bestelgegevens direct na verzending afdrukken. Je kunt ofwel de volgende pagina "Jouw boeking" of de e-mail "Jouw boekingsbevestiging" gebruiken.

27. Adres/Disclaimer

www.mietski.com
is een Online Shop van

MIETSKI.COM GMBH, Bründlstraße 39, 4190 Bad Leonfelden, Österreich Telefoon: +43 7213 21200 Wij zijn bereikbaar van ma. tot zat. van 08:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 18:00 uur. Informatie, data-informatie en klachten aan: kundenservice@mietski.com

Hoofdkantoor: Tirol;
bedrijfsgerecht: Handelsgericht Innsbruck; FN: 301320v; UID: ATU63757278
Toezichthoudende autoriteiten: Bezirkshauptmannschaft Schwaz, Franz-Josef-Str. 25, A-6130 Schwaz, http://www.tirol.gv.at/bezirke/schwaz/
The Austrian Federal Economic Chamber: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien, http://www.wko.at Wirtschaftskammer Tirol, Fachgruppe Tourismus und Freizeitwirtschaft, Meinhardstraße 12, A-6020 Innsbruck, http://wko.at/tirol/tourismus
Toepasselijke commerciële- en beroepsrechtelijke voorschriften::Trade regulator, http://www.ris.bka.gv.at Voluntary code of conduct:www.guetezeichen.at
Disclosure according to § 25 Media Act: Media owner and publisher: MIETSKI.COM GMBH;
Directeur: David Wolfart
Bedrijfsdoelstelling: toeristische dienstverlening, verhuur van materiaal:

Error
Oeps!

Geef hier een maximale huurperiode
van 14 Tagen aan.